Перевод единиц длины

      Километры Мили  
   
  Метры Ярды  
   
  Сантиметры Футы  
   
  Миллиметры Дюймы  
   
 
   

        Перевод единиц площади

  Квадратный сантиметр Квадратный фут  
   
  Квадратный метр Квадратный дюйм  
   
  Квадратные километры Квадратный ярд  
   
  Акры Квадратные мили